Obiective

Obiectivele A.D.E.M.R.

Promovarea misiunii, viziunii și scopurilor Association Montessori Internationale (AMI)

Stabilirea de parteneriate cu:

Association Montessori Internationale (AMI), alte organizații internaționale de profil
• Ministerul Educației, Agenția Româna de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Inspectorate școlare
• Facultăți de Științe ale Educației din cadrul universităților din țară
• Unități ale administrației publice locale și centrale

Stabilirea și menținerea standardelor de calitate în educația Montessori în România prin:
• Crearea unui organism de certificare a calității pentru aplicarea întocmai a principiilor pedagogiei Montessori în instituțiile de învățământ din România, conform unor standarde de calitate acceptate atât de AMI cât și de Ministerul Educației, ARACIP.
• Obținerea de fonduri, facilitarea și coordonarea înființării în România a unui centru de instruire a cadrelor didactice în pedagogia Montessori, sub egida AMI, cu eliberarea unui atestat de formare profesională.

Promovarea metodei alternative Montessori în România pe internet, în presa, prin traducerea și publicarea de articole și cărți, organizarea de conferințe și alte evenimente etc.

Sprijinirea activităților desfășurate de instituțiile de învățământ și de alte centre de pe teritoriul României care aplică metoda Montessori în spiritul principiilor AMI.

Scopul A.D.E.M.R.

Asociația pentru Dezvoltarea Educației Montessori în România are ca scop diseminarea, dezvoltarea și promovarea pedagogiei Montessori autentice în România prin:

1. organizarea de conferințe, seminarii, ateliere pentru părinți și educatori/învățători, precum și pentru directorii de grădinițe și școli Montessori

2. susținerea centrului de formare MIB Institutul Montessori București pentru organizarea de cursuri AMI

3. construirea unei relații de colaborare și cooperare cu autoritățile române în vederea întocmirii de documente și rapoarte care să vina în sprijinul educației Montessori în România.

Educația pe care pedagogia Montessori o propune este bazată pe respectul demnității copiilor și adolescenților, și este orientată spre nevoile lor individuale. Principiul de bază al educației Montessori este construirea unui mediu adaptat nivelului de dezvoltare a copiilor, în care aceștia își pot exercita libera alegere.

Pedagogia Montessori cuprinde o ofertă diferențiată pentru copii și adolescenți de ambele sexe și de toate vârstele (între 0 și 18 ani), cu diferite abilități, cu capacități intelectuale diferite (pornind de la cei cu deficiențe pâna la cei supradotați), precum și pentru cei dezavantajați din punct de vedere social. Educația Montessori încurajează și contribuie la dezvoltarea ființei umane ca persoană unică, liberă, creativă și responsabilă.


Dacă doriți să sprijiniți activitatea Asociației în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor acesteia, vă invităm să deveniți membru ADEMR.

Detalii >>>